0

Košík je prázdný ;(

Doručení zdarma při nákupu přes 1.000 kn

Pouzdra pro telefony

Obecné podmínky

Obecné podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY

Nákup je možný pouze v případě, že kupující před odesláním objednávky potvrdí, že souhlasí se všeobecnými podmínkami používání zveřejněnými na těchto webových stránkách a dalšími podmínkami zveřejněnými manažerem na těchto stránkách. Top Izbira d.o.o. a kupující vzájemné závazky řeší obecnými podmínkami a zákonem o bezpečnosti spotřebitelů.

ÚDAJE O STRANCÉ

Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu a další změny. Navzdory aktualizovaným informacím a přesnosti informací jsou možné chyby na webové stránce a my za ně nejsme zodpovědní. Budeme se snažit poskytnout nejlepší fotky našich prodejních položek. Navíc je fotky, samozřejmě, nutné vnímat jako symbolické.

KODEX PO ZEPT

Top Izbira d.o.o. pracuje v souladu se Zákonem o elektronickém obchodování na trhu (ZEPT) a v souladu s předpisy tohoto zákona.

Opravdová vada

Výkonný postup opravdové vady:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající je povinen vydat zboží spotřebiteli v souladu se smlouvou a je zodpovědný za:

Opravdové vady svého splnění.

– vada je opravdová:

– 1. pokud nemá zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a pokud nehodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– 2. pokud nemá zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, a nemá takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– 3. pokud zboží nemá vlastnosti, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty nebo předepsány.

- 4. pokud zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; kromě pokud je vzorek pouze informativní

- Vhodnost zboží pro běžné použití se předpokládá s ohledem na běžné zboží stejného druhu a s přihlédnutím ke skutečnosti prohlášení prodávajícího o vlastnostech zboží, které poskytnul prodávající nebo nebo výrobce s kampaní, prezentací výrobku nebo popisem zboží

– Pro skutečnou odpovědnost za opravdové chyby se používá rozhodnutí zákona, která upravují povinnosti, není-li stanoveno jinak.

– 37.a člen

– Spotřebitel si může uvědomit svá práva z adresy opravdové chyby, pokud o tom inforumuje prodávajícího ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byla chyba zjištěna.

– Spotřebitel musí navíc s oznámením o chybě také podrobněji popsat chybu a umožnit prodávajícímu přezkoumat zboží.

– Oznámení o chybě může spotřebitel vystavit osobně prodávajícímu a prodávající je povinen vystavit certifikát nebo jej odeslat do prodejny, kde byl předmět zakoupen, nebo k zástupci prodávajícího, se kterým smlouvu podepsal.

– 37.b člen

- Prodávající není zodpovědný za opravdové chyby na zboží zjištěné dva roky po vydání zboží.

- Je-li předmětem smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem použitý předmět, prodávající neodpovídá za opravdové chyby na zboží objevené po uplynutí 1 roku od jeho vydání.

- Opravdovou chybou je chyba, která existovala během vydání, pokud se objeví do 6 měsíců od data vydání.

– 37.c člen

- Spotřebitel, který řádně informoval prodávajícího o chybě, má právo požádat prodávajícího o:

- Opravení chyby na zboží nebo vrácení částky zaplacených peněz v poměrné části s chybou nebo - vyměnu špatné zboží za nové zboží bez chyby, nebo vrácení celé zaplacené částky.

- V každém případě má spotřebitel právo požadovat od prodávajícího náhradu škody, zejména náklady na materiál, díly, práci, převod nebo přepravu zboží vzniklých v důsledku chyb popsaných v předchozím členu.

- Práva spotřebitelů zanikají po dvou letech ode dne, kdy byl prodávající informován o opravdové vadě/chybě.

ZÁRUKA

16. člen

U zboží, pro které byla záruka vydána, musí prodávající spotřebiteli podpisem kupní smlouvy výdat záruční list. Záruční list musí obsahovat:

Společnost a adresu ručitele záruky;

Společnost a adresu prodávajícího, není-li rovněž ručitelem záruky;

Datum vydání zboží;

Údaje pro identifikaci zboží;

Prohlášení ručitele záruky o zajištění výkonu nebo bezchybné práce v záruční době, která začíná výdaním zboží spotřebiteli;

Oblast geografického pokrytí;

Doba trvání záruční doby;

Pro zboží, pro které je požadována záruka, doba po uplynutí záruční doby, ve které ručitel záruky poskytuje zákazníkovi údržbu, náhradní díly a spojovací zařízení;

Upozornění, záruka nevylučuje práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží.

Členem Záruka ručitel bude právně vázán podmínkami obsaženými v záručním listu a oznámení.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující může v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele do 14 dnů od doručení zboží informovat společnost (na kontaktním e-mailu: info@topizbira.si) o  odstoupení od smlouvy nebo objednávky bez nutnosti uvést důvody svého rozhodnutí. Jediným nákladem, který je spotřebitelem zatížen odstoupením od smlouvy, je náklad na vrácení zboží na adresu prodávajícího. (náklady poštovné zaplatí spotřebitel). Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Doporučujeme, abyste nám před odstoupením zavolali, abychom mohli nejlépe zajistit převzetí zboží.

Popis práva odstoupit od smlouvy v souladu s 43. členem, pokud toto právo v případě odstoupení od smlouvy neexistuje – v případě odstoupení od smlouvy společnost hned nebo nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí v plné výši částku nákupu. Pokud spotřebitel již obdržel zboží a odstoupil od smlouvy, vrátí zásilku společnosti nebo osobě pověřené společností, aby převzala zboží, hned nebo alespoň do 14 dní po oznámení odstoupení od smlouvy, kromě ohlásí-li se společnost sama převzít zboží. Platí, že spotřebitel včas vrátil zboží, pokud jej pošle v lhůtě do 14 dnů.

Společnost si vyhrazuje právo ponechat částku nákupu do doby, než obdrží zboží, nebo pokud kupující nepředloží důkaz, že zboží bylo vráceno, kromě neposkytuje-li společnost možnost, že sama převezme zboží.

Odstoupení od smlouvy se neuskuteční v následujících případech:

- je-li zboží poškozeno, znečištěné nebo jsou-li viditelné stopy po použití (fyzické poškození, kontakt s tekutinou),

- pokud zařízení nebo programové vybavení obsahuje uživatelská data, obrázky, nastavení,

- pokud bylo zničeno, znečištěno nebo chybí další vybavení, instrukce, programové vybavení (nebo má zlomené bezpečnostní těsnění), záruční list

Formulář - odstoupení od smlouvy

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11915&type=pdf

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele může kupující do 14 dnů od doručení zboží  kontaktovat společnost: (na e-mail: rook.tomazic@gmail.com nebo telefon: +386 31609390)

AUTORSKÁ PRÁVA

Top Izbira d.o.o. nabízí tvorbu vlastních obalů. Pro obrázky, které chcete mít na obalech, se ujistěte, že mají autorská práva na všechny použité materiály. Internetový obchod Topprodukty.cz není zodpovědná pro obaly chráněny autorskými právy.

PŘÍSTUP INFORMACÍM

Identifikacija tvrtke (ime i adresu tvrtke i broj sudskog registra), podatke koji potrošaču omogućavaju brzu i efikasnu komunikaciju (e-mail i telefon), dostupnost artikla (svaki artikl koji je u ponudi, dostupan je u 6-12 dana, ako artikla nema na zalihama, ili je dostupan u 1-3 dana ako je na zalihi) uvjete dostave artikla ili vršenje usluge (način, mjesto i rok dostave) sve cijene su jasne i nedvosmisleno utvrđene, i razvidno je prikazano sadrže li već poreze i troškove dostave, način plaćanja i dostave, vrijeme vrijednosti ugovora, vrijeme u kojem je moguće odstupiti od ugovora. Osim toga i informacije ako i koliko potrošača košta povrat artikla, uključujući sa svim podatcima kontaktne osobe za odnose s kupcima.

Poskytovatel služby potvrzuje, že poskytne následující informace.

Identifikace společnosti (název a adresa společnosti a číslo soudního rejstříku), údaje umožňující rychlou a účinnou komunikaci (e-mail a telefon), dostupnost zboží (každé zboží v nabídce je k dispozici v 6-12 dnech, pokud není k dispozici, nebo jsou k dispozici do 1-3 dnů, jsou-li k dispozici) podmínky doručení zboží nebo provádění služby (způsob, místo a termín doručení). Všechny ceny jsou jasné a jednoznačně stanoveny a je jasně uvedeno, zda již obsahují daně a přepravní náklady, způsob platby a doručení, doba smluvní hodnoty, doba, kdy je možné od smlouvy odstoupit. Kromě toho i informace o tom, pokud a kolik spotřebiteli bude účtováno za vrácení zboží, včetně všech kontaktních údajů osoby odpovědné za vztahy se zákazníky.

POŠTOVNÉ

Přepravení balíčku nám umožňuje Hrvatska pošta. Přepravní náklady jsou 250KN, kromě, kdy výjimečně my nabízíme dopravu zdarma.

Text smlouvy

Informace o uzavřené smlouvě, tj. o objednané objednávce, jsou uchovávány u HS Plus d.o.o., kupující má přístup ke smlouvě e-mailem. Spotřebitel může před odesláním objednávky doplnit, odstranit nebo změnit množství zboží a opravit své chyby.

 

ZPŮSOB PLATBY

Poskytovatel služby nabízí následující způsoby platby:

1. platba na náš bankovní účet Top izbira d.o.o.,

2. platba v hotovosti na dobírku

3. platba předem

4. platby kreditní kartou

 

CENY

Ceny jsou v současné době platné. Ceny jsou platné pro platbu na výše uvedených způsobech platby. Snažíme se udržet naše ceny a data co nejrychlejší a nejpřesnější, ale stále může docházet k cenovým chybám. V tomto případě nebo v případě změny ceny, kdy je objednávka již provedena. Prodávající umožní spotřebiteli odstoupení od smlouvy, zároveň prodávající nabídne řešení ve prospěch prodávajícího a spotřebitele. Objednávka je ověřena, když kupující obdrží e-mail s potvrzením nákupu.

STÍŽNOSTI A SPORY

Respektujeme zákony o ochraně spotřebitele a poskytujeme zákazníkovi maximální podporu v případě neshod nebo stížností. Reklamační proces je tajný, v případě, že si zákazník chce stěžovat, může tak učinit na adrese info@topproducty.cz. V souladu s právními normami neuznáváme žádné externí řešení spotřebitelských sporů jako orgán pro řešení spotřebitelských sporů, který by spotřebitel mohl zahájit v souladu se Zákonem o spotřebitelských sporech. Nákup je možný na webové stránce www.topproducty.cz v celé České republice. V případě sporů je spotřebiteli k dispozici webová stránka urovnávání sporů: "SRPS" (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL).

TOP PRODUKTY

TOP PRODUKTY

ejkvalitnější výběr produktů pro váš mobil

DORUČENÍ ZDARMA

DORUČENÍ ZDARMA

Doručení zdarma při nákupu objednávek nad 1000 KČ

100% BEZPEČNÝ NÁKUP

100% BEZPEČNÝ NÁKUP

Možnost vrácení zboží do 30 dnů od nákupu

Chcete být informováni o akcích a novostech?

Přihlaste se do naších e-novink

© 2016 - 2023 TOP IZBIRA d.o.o., Všechna práva vyhrazena.
Chcete zkontrolovat nabídku telefonu:
Ano Ne